Kapcsolat

ENERGIAEXPERT Energetikai Mérnökiroda Kft.
 
Cím: 9300 Csorna,

        Bercsényi Miklós utca 7.

E-mail: csapoenex@gmail.com

Mobil: +36 30 507 0890

________________________

Csapó Albert

okl. létesítménymérnök, létesítményenergetikai szakmérnök, energetikai tanúsító, eu rendszerű energia auditor

E-mail: csapoenex@gmail.com

Mobil: +36 30 507 0890

Energetikai szakreferens

A Magyar Közlönyben 2016.12.05-én megjelent 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról és a Kormány 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelete az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosítása szerint a nagyobb energiafelhasználással rendelkező vállalatoknak kötelező egy megfelelő szakértelemmel és képzettséggel rendelkező energetikai szakreferens alkalmazása.

 

Az ENERGIAEXPERT Energetikai Mérnökiroda Kft. a kötelező

ENERGETIKAI SZAKREFERENS

szolgáltatással várja ügyfeleit.

 

1. Kinek kötelező az energetikai szakreferens alkalmazása?

2016.12.21-tól az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) pontja kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) pontjában meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat) legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

7/A. § (1) Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

2. Mikortól kötelező az energetikai szakreferens alkalmazása?

2016.12.20-tól kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 48. § (7) pontja kimondja, hogy a Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

3. Kik lehetnek energetikai szakreferensek?

Az energetikai szakreferensre igénybevételére jogosult gazdálkodó szervezettől munkajogilag és társasági jogilag független:

Természetes személy, aki:

 • rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel
 • végzettségének megszerzését követően rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal
 • sikeres energetikai vizsgát tett
 • 2017.07.01-től évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt
 • öt évente megújító energetikai vizsgát tesz

Gazdálkodó szervezet, amely:

 • rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval
 • regisztrációs díjakat megfizette

4. Milyen kötelezettségei vannak a szakreferens alkalmazására kötelezett vállalatoknak?

Az energetikai szakreferensre igénybevételére jogosult gazdálkodó szervezettől munkajogilag és társasági jogilag független:

Vállalati regisztrációval kapcsolatos információk:

 • Legkésőbb 2017.06.30-ig a kötelezett vállalatoknak be kell jelenteni a MEKH számára, hogy ki az energetikai szakreferense
 • 2017.06.30-ig nincs szankció
 • Büntetés mértéke határidő után 200.000 – 2.000.000 Ft között, mely ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft)

Vállalati adatszolgáltatással kapcsolatos információk:

 • A tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről és
 • a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról szükséges jelentést küldeni.
 • Adatszolgáltatás elmulasztása esetén maximum 1.000.000 Ft bírság szabható ki.
 • Az energetikai szakreferens által elkészített éves riportot a gazdálkodó szervezet minden év május 31-ig a honlapján közzéteszi.

A regisztrációval és adatszolgáltatással kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) várhatóan 2017. I. negyedévben további információkat fog adni.

5. Melyek az energetikai szakreferens törvényben és rendeletben előírt, kötelező feladatai?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (2) pontja kimondja, hogy az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

 Ennek keretében:

a,  figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az    energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,

b, tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,

c, közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,

d, részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában

Az előbbi feladatok 2018.01.01-től (mely időszaktól kezdve meghatározott méretű berendezések felett és rendszerek esetében almérőket lesznek kötelesek felszerelni a cégeknek) az alábbival egészül ki az energetikai szakreferensi feladatkör:

e, a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja és azokat a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontban leírtak alapján havi és éves jelentésben megküldi.

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pont kimondja, hogy az energetikai szakreferens feladatai:

a , szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

b, javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c, gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

d, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

e, összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

f, ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.